ISO/TS 16949 – Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO/TS 16949 - Sistem menadžmenta kvalitetom – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2000 za proizvodjače automobila i rezervnih delova

Opšti podaci o ovom standardu

Kao što i sam naziv govori, ovaj standard je standard ISO 9001 sa proširenim zahtevima velikih proizvođača automobila, koji su u pojedinim tačkama standarda i više puta obimniji i zahtevniji od osnovnog standarda ISO 9001 . Tu se zahteva veća zastupljnost statistike u oblasti kontrolisanja i praćenja sposobnosti i stabilnosti procesa i kvaliteta specijalnih karakteristika proizvoda.

Auto industrija – Proizvođači automobila, kamiona, autobusa, radnih mašina i traktora od svojih isporučioca za OM (prve ugradnje) zahtevaju da imaju uspostavljen i održavan standard ISO/TS 16949.

Ovim standardom ISO/TS 16949 proizvođači se obezbeđuju da dobijaju zahtevani proizvod, zahtevanih karakteristika, u tačno definisano vreme, na montažnim trakama. Oni uspostavljaju mala privremena skladišta, u kojima na stanju skladište definisanu količinu istih proizvoda. Zato se od isporučilaca očekuje da ih prate proizvodnjom i ugovorenim zalihama i da su sposobni da kroz paralelni inženjering zajedno sa montažerom (proizvođačem) izrađuju prototipove u serijskim uslovima u cilju povećanja game proizvoda koje se plasiraju kupcima. Proizvođači zahtevaju da kooperanti-isporučioci imaju pouzdane statistički sposobne i stabilne procese, praćene i kontrolisane procese i specijalne karakteristike proizvoda, kojima stiču poverenje da će kvalitetni proizvodi sa "0" defektom, biti isporučeni na vreme.

To podrazumeva da su isporučilac i kupac potpuno definisali tehničku i kontrolnu dokumentaciju, specijalne karakteristike na proizvodima koje se prate . Svaku isporuku proizvoda prati ugovoreni set dokumenata izveštaja za čije podatke treba u toku izrade proizvoda stvoriti podloge kao objektivnih dokaza za prateća dokumenta uz isporuku.

U toku uspostavljanja i održavanja procesa usaglašenih sa standardom ISO/TS 16949 koriste se "alati i tehnike":

 • Dijagram toka,
 • FMEA analiza
 • Planovi kvaliteta
 • APQP, MSA, SPC, PPAP , ...

kojima se uspostavlja i dokumentuje kvalitet procesa i proizvoda koji su predmet isporuke.

Mali broj sertifikacionih kuća sertifikuje ovaj standard jer ISO/TS 16949 zahteva kompetentne proverivače za ovaj standard , a takvih je relativno malo.

 

Koristi od sertifikovanog standarda ISO/TS 16949

Vreme svetske globalizacije i obezbeđenja tržišta za svoje proizvode, zahteva od proizvođača da obezbedi ulaznicu za ta tržišta. U ovom slučaju ta ulaznica je posedovanje sertifikovanog sistema ISO/TS 16949. Ako želimo da postanemo isporučioc svetskim proizvođačima u automobilskoj indrustriji (OM) podrazumeva se da smo već sa sertifikovanim sistemom kvaliteta saglasni sa standardom ISO/TS 16949.

 

Kako do sertifikata ISO/TS 16949

To se postiže isto kao i kod drugih standarda:

 • Jasno iskazati nameru da se ulazi u ovaj projekat i upoznavanje menadžmenta sa zahtevima ovoga standarda
 • Odlučiti se da li se u projekat ulazi samostalno ili korišćenjem konsultanskih usluga. Praksa je pokazala da su većini preduzeća trebale eksterne konsultacije za tumačenje i edukacije za posebne (dodatne) zahteve ovoga standarda u odnosu na 9001,
 • Napraviti dinamički plan odvijanja projekta sa zaduženjima i vremenima prolaza kroz plan,
 • Formirati tim/-ove za sprovođenje pojedinih delova projekta,
 • Izvršiti edukacije članova timova za izvođenje planskih zadataka,
 • Naučiti i primenjivati "alate i tehnike" : Dijagram toka, FMEA analizu, Planove kvaliteta , APQP, MSA, SPC, PPAP , ..... , kojima se uspostavlja i dokumentuje kvalitet procesa i proizvoda koji su predmet isporuke,
 • Izvođenje planskih zadataka na definisanu proizvoda i procesa , kao i specijalnih karakteristika na kojima treba detaljno raditi i obezbediti pouzdane procese , koji su statistički praćeni,
 • Izrada proizvoda na propisani i dokumentovani način uz primenu predviđenih zapisa,
 • Sprovođenje i dokumentovanje sistemskih zahteva standarda ISO 9001 i ISO/TS 16949,
 • Obučavanje internih proveravača za ISO/TS 16949,
 • Izvođenje internih provera saglasno zahtevima ISO/TS 16949 i predlaganje korektivnih i preventivnih mera,
 • Sprovođenje korektivnih i preventivnih mera,
 • Preispitivanje funkcionisanja uspostavljenog sistema kvaliteta saglasno ISO/TS 16949,
 • Kontaktiranje sa sertifikacionim telom i ugovaranje postupka sertifikacije,
 • Sprovođenje predocenjivanja i ocenjivanja od strane sertifikacionog tela,
 • Preuzimanje sertifikata za ISO/TS 16949 i ugovaranja poslova sa svetskim proizvođačima automobila.