Projekti u toku

Firma Standardi Delatnost Realizovao
MERIDIJAN ŠPED d.o.o., ŠID Analiza postojećih procesa i reinženjering QMS Usluga transporta, špedicije i skladištenja. TQM Konsalting
ŠTAMPA SISTEM d.o.o., Beograd ISO 9001:2015 Prodaja štampe i robe široke potrošnje kroz najveći lanac kioska u zemlji Moj kiosk TQM Konsalting
JP POŠTA SRBIJE , Beograd ISO 27001 Pruzanje postanskih usluga TQM Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD DALJE USAGLAŠAVANJE PROCESA I DOKUMENTACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U JP EPS (UPRAVA I OGRANCI) PREMA ZAHTEVIMA NOVIH IZDANJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 14001, A RADI PRIPREME JEDINSTVENOG INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije TQM Konsalting
JOVISTE DOO, Subotica ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
Proizvodnja i ugradnja aluminijskih i PVC ramova i stolarije, garažnih vrata i pripadajuće opreme TQM Konsalting