Konsultanti i njihove reference

Za realizacije projekata iz našeg konsultantskog portfolia, TQM Konsalting d.o.o. angažuje kompetentne konsultante sa velikim iskustvom iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost.

TQM Konsalting sa ponosom može predstaviti svoj stručni tim:

  • Dipl.ing.mng. Slobodan Aćimović
  • Dipl.ing.mng. Igor Ćika
  • Dipl.ing.tehn. Marijana Jurišić
  • Dipl.prof.maš. Zoran Vuksanović<
  • Prof.eng.jez. Jelena Horstmann
  • Dr. Psih. Mirjana Beara
  • Dipl.ing.mng. Marija Javornik Ćika

Takođe imamo odličnu saradnju sa velikim brojem kompetentnih spoljnih saradnika, odnosno konsultanata iz raznih oblasti i konsultantskim kućama.

Informacije o uspešno implementiranim projektima kao i o kompetentnosti i profesionalnom pristupu projektima konsultanata koje angažujemo, možete dobiti u bilo kojoj od dole navedenih organizacija, u kojima su oni samostalno ili kao članovi renomiranih konsultantskih kuća učestvovali na projektima implementacije medjunarodnih ISO i drugih standarda i sistema.

Firma Standardi Delatnost Realizovao